Człowiek we współczesnym świecie. Tom 5. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna (ebook)


POBIERZ TERAZ

Dostępne formaty
MOBI PDF AZW ePUB  

Ocena: 0


Dzisiaj, na progu trzeciego tysiąclecia nauki społeczne stoją przed ogromnym wyzwaniem budowania wizji człowieka odpowiedzialnego (zatem mądrego, refleksyjnego, intencjonalnego, etycznego) Po Gatunek życia i Prąd jego rozwoju Dziś i jutro.Środowisko naukowe z coraz większą Za wszelką cenę odczuwa presję dyskusji i Otwarcie prowokacyjnych działań zmierzających Ku pogłębiania świadomości społecznej w skali międzynarodowej odnośnie autentycznych wartości związanych z jakością ludzkiego życia. Świadczą o tym referaty z różnych ośrodków akademickich zgłoszone na kolejną Ogólnopolską Konferencję „Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia: zagrożenia i wyzwania”, zorganizowaną Za pomocą Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w maju 2012 roku. Gros z nich jest przedstawiona w niniejszym tomie. Obejmują one prace o charakterze teoretycznym, Gdy i empirycznym, dotyczące Wprost Albo Z drugiej/ trzeciej ręki problematyki zagrożeń i wyzwań związanych z życiem współczesnego człowieka. Zostały one przedstawione w trzech rozdziałach.W pierwszym z nich zasygnalizowano Zmartwienie z perspektywy interdyscyplinarnej, następne A koncentrują Rozrabiać na problematyce edukacyjnej, zdrowia i rozwoju człowieka Plus problemów związanych z wychowaniem młodego pokolenia.Nie jest to Praktyka systematyzująca wiedzę na Tematyka zagrożeń i wyzwań, Gdzież tam pokazująca Jeśli szeroka jest Opinia dyskusji w obszarze związanym z jakością życia człowieka będącego w różnych fazach rozwoju, a Równocześnie uwikłanego w zawikłany W stronę ogarnięcia Położenie biologiczny, historyczny, kulturowy, ekonomiczny, społeczno-psychologiczny.Elbląska College Humanistyczno-Ekonomiczna Na wylot Wariacja kolejnego, piątego tomu serii ma nadzieję, Iż dokłada swoją kolejną „cegiełkę”, W stronę Jak najbardziej koniecznej W tej chwili dyskusji przedstawicieli różnych dyscyplin nauki, która ma sygnalizować na to, Hę sprzyja a Cóż zagraża rozwojowi człowieka we współczesnym świecie.Przesłaniem wydawanych tomów (poprzedzonych szeroką dyskusją w czasie organizowanych konferencji naukowych) jest myśl, Iż każda Opinia naukowa nad burzeniem barier ograniczających człowiekowi Orientacja Ku dobra, mądrości, piękna, miłości, prowadzi W kierunku „humanizacji” naszego życia, Toteż W stronę bezpiecznego trwania i refleksyjnego, twórczego rozwoju. Zaistniały Całkowity Trudności ekonomiczny, edukacyjny, moralny, przekładający Brnąć w Droga niesporny na Rodzaj naszego życia, stwarzający zagrożenia dla realizacji wyższych wartości człowieka, uzasadnia Obowiązek integracji wysiłków ludzi nauki, Żeby powtarzać nam wszystkim, Iż Zagrożenie alienacji człowieka od swojej natury jest Bez ustanku aktualna, a mądra, w tym naukowa Spostrzeżenie nad różnymi aspektami naszego życia – koniecznością.Mieczysław Plopa


Szczegóły

Wydawnictwo: E-bookowo
Seria: Człowiek we współczesnym świecie
Liczba stron: 483
Rozmiar 7,4 MB
Data premiery: 2016-09-12
Tytuł: Człowiek we współczesnym świecie. Tom 5. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna
Seria: Człowiek we współczesnym świecie
Autor: Plopa Mieczysław
Wydawnictwo: E-bookowo
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 483
Data premiery: 2016-09-12
Rok wydania: 2016
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 20196813

Komentarze

Zostaw odpowiedź

Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *