Anielska etiuda 
(ebook)

Anielska etiuda (ebook)

Skoro spodziewasz się, Iż ta Wolumen odpowie na twoje najważniejsze pytania Bądź ukoi twoje Odwiedziny siebie i świata, to Płatać figle mylisz. To w najwyższym stopniu niepoprawna ideowo Tomiszcze roku, w której Robert Gong dotyka spraw najbardziej bolesnych – utraty oczekiwanego dziecka, ukochanej żony, wyrzutów sumienia, zdarzeń prowadzących W kierunku Omalże ostatecznego upadku głównego bohater...

[Pokaż więcej | Pobierz]