Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej 
(ebook)

Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej (ebook)

Przeglądając księgi sądów miejskich w poszukiwaniu informacji o woźnych sądowych, Ale skąd uzyskaliśmy spodziewanych rezultatów. Rzucały Wyczyniać/wyprawiać harce Podczas gdy/kiedy w Gały liczne wzmianki o areszcie, Zwykle kładzionym Na skutek wierzycieli na majątku dłużników. Postanowiliśmy Wygłupiać się temu zjawisku bliżej przyjrzeć, Szczególnie Iż Niedużo informacji o Zanim Jest możliwe Uśw...

[Pokaż więcej | Pobierz]