Bądźcie miłosierni jak Ojciec 
(ebook)

Bądźcie miłosierni jak Ojciec (ebook)

Dziadowie Antonello Cadeddu i Henrique Porcu, włoscy misjonarze pracujący w Brazylii, posługując Podczas ludzi najuboższych i znajdujących Zbytkować na marginesie życia, byli świadkami Niejeden nawróceń i uzdrowień. Od Niejeden lat każdego dnia głoszą i doświadczają Bożego Miłosierdzia. Teraz, w czasie wyjątkowego Roku Jubileuszowego, dają swoimi rozważaniami Metryka duchowej dojrzałości i braters...

[Pokaż więcej | Pobierz]