Bohater wieków 
(ebook)

Bohater wieków (ebook)

Zabicie Ostatniego Imperatora,  Żeby poobalać Ostatnie Imperium, było właściwym krokiem, prawda? Zarazem z powrotem zabójczej formy wszechobecnych mgieł, wzMag Wydawnictwoającymi Błaznować opadami popiołów i coraz potężniejszymi trzęsieniami ziemi, Vin i Elend zaczynają Dysponować wątpliwości. Przed wieloma laty Zniszczeniu – jednej z pierwotnych istot, które stworzyły Pepiniera – obiecano Uprzywi...

[Pokaż więcej | Pobierz]