Cela. Odpowiedź na zespół Downa 
(ebook)

Cela. Odpowiedź na zespół Downa (ebook)

Jeśli powstawała ta książka, Karcer była dwunastoletnią dziewczynką z zespołem Downa. Chodziła W kierunku szkoły integracyjnej, lubiła Narzecze polski i historię, Trafnie radziła sobie w kontaktach z rówieśnikami. Rzeczywistość dorosła – Dookoła Wojtek zadziwia wyobraźnią i talentem plastycznym. I Wciąż mówi, Iż ma Tony i odwagę lwa.Anna Sobolewska opowiada o życiu z dzieckiem upośledzonym od chwi...

[Pokaż więcej | Pobierz]