Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach. Komentarz 
(ebook)

Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach. Komentarz (ebook)

W komentarzu omówiono Normy tzw. ustawy centralizacyjnej, zmieniającej zasady rozliczania podatku od towarów i usług w samorządach i ich jednostkach organizacyjnych, którymi są jednostki budżetowe, zakłady budżetowe I urzędy gminy, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie. Abc nowej ustawy jest odpowiedzią na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z 29.05.2015 r., C-276/14, w którym stwierdzono, ...

[Pokaż więcej | Pobierz]