Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów 
(ebook)

Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów (ebook)

Celem książki jest przekrojowa Przegląd funkcji, jaką pełnią Uregulowania kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie indywidualnych spraw studentów i doktorantów. W publikacji poruszono zagadnienia istotne z punktu widzenia praktycznego stosowania prawa Z powodu organy uczestniczące w procesie rozstrzygania indywidualnych spraw studentów i doktorantów, np. nadania stopnia naukowego doktora ...

[Pokaż więcej | Pobierz]