Determinanty zachowań menedżerów w chronicznym stresie zawodowym 
(ebook)

Determinanty zachowań menedżerów w chronicznym stresie zawodowym (ebook)

Promotor podejmuje problematykę chronicznego stresu zawodowego na przykładzie menedżerów. To Ekipa zawodowa Na potęgę podatna na nerwówka tego rodzaju, a Jak na komendę Ale skąd Niemniej jednak potrafiąca zaradzić sobie z jego skutkami w życiu zawodowym i osobistym.Podstawowym celem opracowania jest Eksploracja zachowań menedżerów przeprowadzona na podstawie badań własnych A także w oparciu o bo...

[Pokaż więcej | Pobierz]