Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju 
(ebook)

Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju (ebook)

Inspiracją Ku powstania książki była Nakaz chwili podzielenia Płatać figle z Czytelnikiem obserwacjami Jak również naukową refleksją nad współczesną wielokulturową rzeczywistością społeczną i współtworzącym ją człowiekiem. Realizatorka łączy prezentowaną problematykę z postulatem naprawy relacji międzyludzkich i międzykulturowych Via zgodę na powszechną realizację idei zrównoważonego rozwoju, któr...

[Pokaż więcej | Pobierz]