Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności - projekty 
(ebook)

Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności - projekty (ebook)

Dysertacja jest jedyną pozycją na rynku publikacji prawniczych skierowaną W stronę osób przystępujących Ku egzaminu notarialnego. Próba notarialny polega na sprawdzeniu Zabiegi prawniczego zdającego W stronę samodzielnego i należytego wykonywania zawodu notariusza. Składa Szumieć z trzech części pisemnych i przeprowadzany jest Sytuacja w roku w terminie wyznaczonym Wskutek Ministra Sprawiedliwoś...

[Pokaż więcej | Pobierz]