Emerytury 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października 2017 
(ebook)

Emerytury 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października 2017 (ebook)

1 października 2017 r. wchodzi w Współistnienie Prawo z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Jak również niektórych innych ustaw. Wprowadza ona Setki zmian. Dotyczą one przede wszystkim obniżenia powszechnego wieku emerytalnego W kierunku 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Są  one ważne Ale skąd Raptem dla przyszłyc...

[Pokaż więcej | Pobierz]