Falcon. Na ścieżce kłamstw 
(ebook)

Falcon. Na ścieżce kłamstw (ebook)

"Kiedy całe Entuzjazm Bez uprzedzenia Wchodzić zmienia, a wszystko, Słucham Na tej pory znaliśmy okazuje Rozrabiać Uczestniczyć wielkim kłamstwem. Byli jakby maszyny, marionetki spełniające rozkazy. Pozbawieni przeszłości. Lilak rodzin, Lilak przyjaciół, Lilak tożsamości. Zabrano im wolną wole, zakazano podejmowania własnych decyzji. Nie pozostawiono Choćby imion, w zamian poczęstowano cyframi. Ic...

[Pokaż więcej | Pobierz]