Ginące kultury Australii, Nowej Zelandii i Kanady a zarządzanie turystyką zrównoważoną 
(ebook)

Ginące kultury Australii, Nowej Zelandii i Kanady a zarządzanie turystyką zrównoważoną (ebook)

Wydawanie poświęcona jest problematyce turystyki zrównoważonej w aspekcie ochrony ginących kultur. W pracy zilustrowano Rysunek dziejów rdzennych mieszkańców Australii, Nowej Zelandii i Kanady Plus ich obecną sytuację prawną. Na tle problematyki społecznokulturalnej tych ludów przedstawiono negatywne i pozytywne skutki oddziaływania turystyki na te społeczności. "(...) Książczynka Pewnie Tkwić pas...

[Pokaż więcej | Pobierz]