Gleboznawstwo. Rozdział 9 
(ebook)

Gleboznawstwo. Rozdział 9 (ebook)

Kolportaż 9 z publikacji pt. "Gleboznawstwo", Obróbka naukowa Andrzej Mocek. Leksykon wiedzy o glebie opracowane Opierając się na czymś najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie.Nowoczesny, ogólnopolski Samouczek gleboznawstwa. Zaprezentowano w Zanim wiadomości dotyczące genezy, budowy morfologicznej, właściwości I klasyfikacji przyrodniczej i użytkowej gleb. Omówiono nowoczesną meto...

[Pokaż więcej | Pobierz]