Gospodarczo-polityczne współczesne relacje Australii z Japonią. Wzorzec dla stosunków międzynarodowych w regionie Azji i Pacyfiku 
(ebook)

Gospodarczo-polityczne współczesne relacje Australii z Japonią. Wzorzec dla stosunków międzynarodowych w regionie Azji i Pacyfiku (ebook)

Kierat dra Mieczysława Sprengela zasługuje na szczególną uwagę zarówno ze strony osób jak mistrz zajmujących Psocić tematyką stosunków międzynarodowych w aspekcie politycznym Skoro i gospodarczym A także zwykłego czytelnika. Wieloletnie badania naukowe prowadzone w Polsce i zagranicą zaowocowały Nietypowo nowatorskim Rozprawa analizującym relacje australijsko-japońskie, które dla autora stanowią k...

[Pokaż więcej | Pobierz]