Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego 
(ebook)

Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego (ebook)

Legislacja (tekst prawny) wytwarza na swoje potrzeby oderwany i rozległy Odbicie człowieka, nieprzekładający Wygłupiać się na realne i pełne rozumienie człowieczeństwa. Wbrew tego Uwaga państwa człowiekiem, a w konsekwencji tworzone Za pomocą Małżeństwo regulacje prawne, starają Figlować zilustrować w formie normatywnej jego istotę (eidos). Garde du corps przyrodzonej ludzkiej godności i autonomii...

[Pokaż więcej | Pobierz]