Honor krwi 
(ebook)

Honor krwi (ebook)

Barwna i przekomiczna Pogładzić jednego z najlepszych kronikarzy współczesnej Ameryki. Oficer policji, Geniusz Camacho, ma niewyraźny Datek antagonizowania większości i mniejszości etnicznych zamieszkujących wielokulturowe Miami. Zawieszony w służbie czynnej, nawiązuje życzliwość z Johnem Smithem z „Miami Herald”. Radioreporter prowadzi dziennikarskie Dochodzenie w sprawie wartych majątek płócien ...

[Pokaż więcej | Pobierz]