Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe 
(ebook)

Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe (ebook)

Implementacja dyrektywy unijnej W kierunku krajowego porządku prawnego państwa członkowskiego nakłada Masa obowiązków na organy tego państwa. Monografia przedstawia charakterystykę i systematykę obowiązków, których adresatem jest Opinia Wewnętrzny stosujący Normy objęte zakresem regulacyjnym dyrektywy unijnej. Rozstrzygając tzw. sprawy unijne, sądy krajowe obowiązane są aplikować mechanizmy mające...

[Pokaż więcej | Pobierz]