Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego 
(ebook)

Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego (ebook)

Nowożytny Dolina/padół płaczu Pod żadnym pozorem pozostaje pozbawiony odczuwanych i realnych zagrożeń, których genezy Przystało doszukiwać się w napięciach politycznych, ekonomicznych, nacjonalizmie, antagonizmach etnicznych Albo religijnych. Konflikt i Rozdźwięk interesów generuje niebezpieczeństwa o wielorakim charakterze – od konfliktów zbrojnych i zamachów terrorystycznych W kierunku przestęp...

[Pokaż więcej | Pobierz]