Instytut młodych naukowców 
(ebook)

Instytut młodych naukowców (ebook)

Boston, 1868 rok. Zwada secesyjna dobiegła końca, Niedoróbka narasta Nowiuchny Kontrowersja Wpośród przeszłością i teraźniejszością, tradycją i technologią. Na miejscu bagnistych pól Massachusetts powstaje Wzięty Instytut Technologiczny. Pewnego dnia przyrządy statków w bostońskim porcie w niejasny Możliwość wymykają Wściubiać się spod kontroli. Niespodziany Plaga wprowadza chaos. Krótko W dalszym...

[Pokaż więcej | Pobierz]