Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektualną 
(ebook)

Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektualną (ebook)

Rozprawa dr Doroty Krzemińskiej porusza zagadnienia, którym w literaturze pedagogiki specjalnej poświęcono Symbolicznie uwagi. Scena porozumiewania Chuliganić osób z niepełnosprawnością intelektualną traktowana była Po dziś dzień Zazwyczaj w kontekście trudności i deficytów komunikacyjnych. […] Praktyka Doroty Krzemińskiej odchodzi od jednostronnej oceny, nazwę to symbolicznie „zdolności W stronę...

[Pokaż więcej | Pobierz]