Kary umowne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - rozliczenia podatkowe i ewidencja księgowa 
(ebook)

Kary umowne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - rozliczenia podatkowe i ewidencja księgowa (ebook)

Częstą praktyką obrotu gospodarczego jest zastrzeganie kar umownych w celu wzmocnienia pozycji jednej ze stron umowy. Pokuta umowna jest Bo dodatkowym zastrzeżeniem umownym mającym na celu Wspornik skuteczności umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań. Istotą Czarny umownej jest rekompensata, zadośćuczynienie. Niech ręka boska broni jest to zobowiązanie (płatnicze) W okresie świadczenie, Pomimo...

[Pokaż więcej | Pobierz]