Kodeks pracy 2017, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian 
(ebook)

Kodeks pracy 2017, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian (ebook)

W książce Mól książkowy znajdzie ujednolicony Słowa ustawy Kodeksu pracy na 2017 r. (wraz z komentarzem W stronę ostatnich nowelizacji) a również Myśl przewodnia ustawy o minimalnym wynagrodzeniu Po pracę z uwzględnieniem przepisów wprowadzających od 1 stycznia 2017 r. minimalną stawkę wynagrodzenia dla zleceniobiorców. ...

[Pokaż więcej | Pobierz]