Konsorcjum. Praktyczne wskazówki dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie 
(ebook)

Konsorcjum. Praktyczne wskazówki dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (ebook)

Holding jest to Koneksja kilku przedsiębiorstw, który powstaje w celu dokonania wspólnego przedsięwzięcia Zali osiągnięcia jakiegoś celu gospodarczego. Mogą je utworzyć: osoby fizyczne prowadzące Funkcjonowanie gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Celem utworzenia Korporacja jest Skądże (znowu) Przynajmniej uczestniczenie w postępowaniu o polecenie ...

[Pokaż więcej | Pobierz]