Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców 
(ebook)

Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców (ebook)

Tekst jest poradnik standardów organizacji kształcenia specjalnego w szkołach publicznych i niepublicznych plus innych placówkach prowadzonych wskroś jednostki samorządu terytorialnego. Omówiono w niej sposoby realizacji kształcenia różnych grup uczniów niepełnosprawnych plus chyba formy spełniania poprzez nich obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na wszystkich etapach edukacyjnych, w szczególnoś...

[Pokaż więcej | Pobierz]