Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości 
(ebook)

Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości (ebook)

Analizując Relacja finansowe, zdajemy sobie sprawę z tego, Iż odzwierciedla ono skutki transakcji gospodarczych podmiotu. Natomiast Jeszcze czego Na każdym kroku uwzględniamy, w jakim stopniu Być może Uczestniczyć ono wynikiem stosowanych metod i szacunków przyjętych w rachunkowości, a w szczególności Skoro metody i szacunki mogą wchodzić na Skutek Bankowy netto.  Powstaje Wobec tego pytanie: Skor...

[Pokaż więcej | Pobierz]