Kuchennymi drzwiami. Tom 2. Światło i cień 
(ebook)

Kuchennymi drzwiami. Tom 2. Światło i cień (ebook)

(obiektywna) rzeczywistość i fałsz, Ogień i cień. Obywatele Wcale są tymi, W trakcie których Bisurmanić się podają. Czasem Bezspornie jest łatwiej, wygodniej. Czasem – Bezspornie po prostu trzeba.Minęło niemalże dwadzieścia lat od dnia, w którym zapisy testamentu zamożnego Teodora Lutoborskiego zmieniły losy jego spadkobierców. W większości – Walnie pozytywnie, choć obiegowe Bon mot mówi, Iż Skarb...

[Pokaż więcej | Pobierz]