Leksykon analizy aktywności 
(ebook)

Leksykon analizy aktywności (ebook)

Prezentowany Encyklopedia zawiera pojęcia kluczowe dla refleksji nad aktywnością człowieka, w tym nad jego działaniem profesjonalnym. Projektodawca wychodzi od oczywistego, zwyczajowego znaczenia terminu, Żeby w toku zbiorczo przedstawionej refleksji Rozszyfrować W kółko W kierunku znaczeń nowych, nieoczywistych. Encyklopedia jest z założenia propozycją dynamiczną, której dalszy Wzmocnienie podjęt...

[Pokaż więcej | Pobierz]