Marketing przyszłości. Od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego 
(ebook)

Marketing przyszłości. Od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego (ebook)

W warunkach współczesnych przemian zachodzących w gospodarce światowej i gospodarkach narodowych, Trzeba Morderczo drobiazgowo wgryzać się mechanizmy kształtujące zachowania konsumentów i Wyprzedzać profesjonalne, nowoczesne działania marketingowe. Celem naukowo-badawczym niniejszej monografii jest Zaokrąglenie odbiorcom problematyki marketingu, dyspozycja kierunków jego rozwoju i specyfiki market...

[Pokaż więcej | Pobierz]