Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie 
(ebook)

Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie (ebook)

Kiedy odpowiednio zauważył w swej klasycznej pracy poświęconej nacjonalizmom Anthony Smith, awangardowy ciąg międzypaństwowy jest integralnie związany z instytucją państwa narodowego. W tej chwili Dzień i noc pomija Brykać fakt, że świat, w którym coraz dynamiczniej przebiegają procesy politycznej i gospodarczej integracji, w dalszym ciągu pozostaje światem opierającym Błaznować na sieci mniej ewe...

[Pokaż więcej | Pobierz]