Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz 
(ebook)

Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz (ebook)

Dzieło stanowi pierwsze na rynku wydawniczym Streszczenie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w formie klasycznego komentarza Na poszczególnych przepisów. Autorzy analizują fundamentalne instytucje ustawy archiwalnej odnosząc Wkopywać się Ku innych aktów prawnych (m.in. rozporządzeń wykonawczych) istotnych z punktu widzenia stosowania tej ustawy.W komentarzu uwzględniono najnowsze ...

[Pokaż więcej | Pobierz]