Niedziela z Pati w muzeum 
(ebook)

Niedziela z Pati w muzeum (ebook)

Dzień pański/święty z Pati w Galeria – wiersze z różnych lat, skojarzone w jednym miejscu: Panoptikum odwiedzanym w niedzielne przedpołudnie. E-tomik zawiera: Niedzielę z Pati w muzeum, Pierworys pora zimna 05 – wiersze wizualne, eksperymenty z tekstem i obrazem; Mało z nich dotarło na wystawę poezji elektronicznej w Urugwaju; z Female in @llenstein – wiersze z poematu gotycko-internetowego, który...

[Pokaż więcej | Pobierz]