Nowe Przymierze, Pismo Święte Nowego Testamentu 
(ebook)

Nowe Przymierze, Pismo Święte Nowego Testamentu (ebook)

Nowy, Książkowy Translacja Pisma Świętego Nowego Testamentu opracowany Za przyczyną Ewangeliczny Instytut Biblijny. Publikacja trzecie, opublikowane w roku 2012 Nowe Pakt to: · Nowożytny język, pozbawiony archaizmów Jak również niezrozumiałych terminów teologicznych, · Przypisy zawierające uwagi translatorskie I informacje dotyczące tła historyczno-kulturowego, · Przyjazna nawigacja - łatwe przec...

[Pokaż więcej | Pobierz]