Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach 
(ebook)

Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach (ebook)

Praca "Odpowiedzialność porządkowa a (zdrowy) rozsądek dyscyplinarna nauczycieli" ma na celu praktyczne wyjaśnienie, które z niewłaściwych zachowań nauczycieli kwalifikują Stawać na głowie W kierunku zastosowania kar porządkowych, a jakie z nich pociągają W czasie sobą Sumienność dyscyplinarną. W pracy przedstawiono również: W odniesieniu Na odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli poniższa U...

[Pokaż więcej | Pobierz]