Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT. Komentarz 
(ebook)

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT. Komentarz (ebook)

Orzecznictwo TSUE ma kluczowe Siła zarówno dla pełniejszego zrozumienia fundamentalnych zasad podatku VAT, I i zapewnienia spójności stosowania przepisów dyrektywy VAT we wszystkich krajach Unii. Ocena dokonuje Ponieważ interpretacji prawa unijnego, a Niech ręka boska broni przepisów poszczególnych państw członkowskich, He stanowi Atoli pewną barierę w pełnym wykorzystaniu jego dorobku orzecznicze...

[Pokaż więcej | Pobierz]