Oskładkowanie umów zlecenia - zmiany od 1 stycznia 2016 r. 
(ebook)

Oskładkowanie umów zlecenia - zmiany od 1 stycznia 2016 r. (ebook)

Do tej pory podwykonawca który Zarazem wykonywał więcej niżeli jedną umowę obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegał z pierwszej z nich, a z pozostałych ubezpieczenia społeczne Dawny dla niego dobrowolne. Najczęściej płatnik który angażował na podstawie umowy zlecenia osobę, która już wykonywała jedną umowę zlecenia z drugiej umowy zgłaszał ją Tylko Na ubezpieczenia zdrowotnego. Na Powinność...

[Pokaż więcej | Pobierz]