Pamiętnik mojej żołnierki na Kaukazie i niewoli u Szamila. Od 1844 do 1854 
(ebook)

Pamiętnik mojej żołnierki na Kaukazie i niewoli u Szamila. Od 1844 do 1854 (ebook)

Doczesność Karola Kalinowskiego to Omalże Chętny Szkic Kinematograficzny – Zapalony w 1821 r. w niewielkiej miejscowości Entourage Augustowa przyjeżdża po nauki W stronę Warszawy, Jednak krew sprawia, Iż zostaje Zatrzymany i skazany na zsyłka Na stacjonującego na Kaukazie wojska. 15 grudnia 1844 r. wyrusza w grupie zesłańców – na piechotę – w 2500-kilometrową wędrówkę, której celem ma Żyć Cytade...

[Pokaż więcej | Pobierz]