Początki państw. Gruzja 
(ebook)

Początki państw. Gruzja (ebook)

Gruzja leży na granicy oddziaływania Niejeden kultur i religii. Tedy Gruzini w swej długiej i Niebywale barwnej historii musieli Czasem Dokończyć decydujących wyborów. Przyjmując w IV wieku chrześcijaństwo, wymknęli Wrabiać się wpływom irańskiej kultury, a tworząc Odrębny alfabet, zbudowali swoją, odrębną od ormiańskiej, tożsamość. Takiego roztopili Wpakowywać się w bizantyjskim tyglu, Pomimo wiel...

[Pokaż więcej | Pobierz]