Pod obuchem zagłady. Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1942 
(ebook)

Pod obuchem zagłady. Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1942 (ebook)

Od lat trwa w przestrzeni społecznej, wywołując Niesystematycznie silne emocje, Dyskursik dotyczący stosunków polsko-żydowskich. Ścierają Wywoływać awantury/ burdy różne stanowiska i opinie, W szeregu/większości przypadków graniczne i ekstremalne. Autor, sięgając W kierunku bogatego zbioru prasy konspiracyjnej Polskiego Państwa Podziemnego, uwzględniając zarówno najważniejsze tytuły, Jeśli i te po...

[Pokaż więcej | Pobierz]