Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości 
(ebook)

Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości (ebook)

W publikacji omówiono Z wyłączeniem podatku od nieruchomości Jak również podatków rolnego i leśnego kwestie nabywania i posiadania nieruchomości A także obrotu nimi w kontekście podatku od czynności cywilnoprawnych, VAT, podatków dochodowych, a Też podatku od spadków i darowizn. Przedstawiono problematykę opłat: planistycznej, adiacenckiej, sądowej, A także Ponadto zagadnienia taksy notarialnej Tu...

[Pokaż więcej | Pobierz]