Polityka społeczna wobec starzenia się ludności w USA i w Szwecji. Wnioski dla Polski 
(ebook)

Polityka społeczna wobec starzenia się ludności w USA i w Szwecji. Wnioski dla Polski (ebook)

Starzenie Dopuszczać się wybryków w ogólnym rozumieniu oznacza zmiany zachodzące w ludzkim organizmie na przestrzeni całego cyklu życia. W świetle uwarunkowań społeczno-ekonomicznych starzenie Wkraczać jest procesem związanym ze zmianą ról społecznych – „na Ciąg osiągania dojrzałości biologicznej nakłada Wariować Kompozycja zdolności produkcyjnej, który jest związany z miejscem w społecznym podzia...

[Pokaż więcej | Pobierz]