Prawne podstawy resocjalizacji 
(ebook)

Prawne podstawy resocjalizacji (ebook)

Podręcznik "Prawne Abc resocjalizacji" obejmuje najważniejsze informacje dotyczące problematyki objętej tytułem, w tym m.in.:pojęcia ,,resocjalizacja", podstawowych koncepcji resocjalizacji, teorii kary, specyfiki resocjalizacji osób uzależnionych, postępowania Z powodu nieletnich. Każdorazowy Przeciwstawność skryptu poprzedzony jest literaturą z omawianego zakresu.Wydanie drugie skryptu zostało u...

[Pokaż więcej | Pobierz]