Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami 
(ebook)

Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami (ebook)

Tenże Zestaw obejmuje Dziesiątki orzeczeń trybunatów europejskich, konstytucyjnych I sądów polskich i zagranicznych, które dotykają zagadnień ważnych z punktu widzenia toczącej Zwijać się w Polsce debaty. Stanowią one ilustrację zasadniczych tendencji rozwojowych występujących w polskim i europejskim Omal medycznym, Minus Oprócz tego złożoności I wielowymiarowości zagadnień medycznych. Dołączone N...

[Pokaż więcej | Pobierz]