Projekt Orli dom. Tom 3 
(ebook)

Projekt Orli dom. Tom 3 (ebook)

Arcykosztowny Czytelniku,trafia W stronę Twoich rąk trzeci Tomisko „projektu Bystry Dom”. W pierwszym tomie przedstawiłem Koncept uproszczenia godła państwa, z jednoczesnym uzasadnieniem takiej zmiany, heraldycznym, historycznym, Gdy i praktycznym. W tomie II rozwinąłem zadanie godła, już w zastosowaniach, w ramach struktur rządowych, i zaprezentowałem koncepcję godeł, tej struktury. Wchodząc tym...

[Pokaż więcej | Pobierz]