Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości. Część 2 
(ebook)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości. Część 2 (ebook)

W części 2, omówiono Uregulowania art. 18–25 ustawy o rachunkowości dotyczące: zasad sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej Jak również zestawień sald kont ksiąg pomocniczych, stosowania inwentarza, terminowości dokonywania zapisów w księgach rachunkowych, rodzajów dowodów księgowych i zasad obowiązujących Beretem rzucić ich sporządzaniu, sprawdzaniu i dekretowaniu, zasad korygo...

[Pokaż więcej | Pobierz]