Raport Dyrektora Szkoły. Aktualności, prawo i zarządzanie w edukacji. Nr 11/2015 
(ebook)

Raport Dyrektora Szkoły. Aktualności, prawo i zarządzanie w edukacji. Nr 11/2015 (ebook)

Miesięczny konserwacja informacyjno-doradczy jest ważnym źródłem wiedzy każdego dyrektora szkoły. Na łamach miesięcznika Dowiercić się Godzi się informacje o: nowych i zmienionych przepisach prawnych dotyczących oświaty istotnych dla szkół regulacjach prawnych aktualnych wydarzeniach w oświacie hospitacjach programach wychowawczych i profilaktycznych szkoły przeprowadzaniu egzaminów i sprawdzianów...

[Pokaż więcej | Pobierz]