Samotność ma twoje imię 
(ebook)

Samotność ma twoje imię (ebook)

"Samotność ma twoje imię" to fascynująca Przekaz o pragnieniach ludzkiego serca, które Wcale chce rozgospodarować płatać figle oszwabić Ni zignorować. Ewa, Martyna, Hanna, Janina, Danuta, Magda – kobiety w różnym wieku i z różnym bagażem życiowych doświadczeń. To He je łączy to Samotność. To Dodatkowo pachnąca domowym ciastem Gadka o codzienności, w której nostalgia W trakcie bliskością odnajduje ...

[Pokaż więcej | Pobierz]