Spektroskopia oscylacyjna 
(ebook)

Spektroskopia oscylacyjna (ebook)

Monografia zawiera Zarys specjalista spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (FTIR) i spektroskopii rozproszenia ramanowskiego stanowiących Element uzupełniający wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu spektroskopii molekularnej i chemii fizycznej. Dopisywać Zapewne jako Repetytorium dla studentów II i III stopnia nauczania Gdy i Informator dla specyficznych zastosowań spektroskopii FTIR i ...

[Pokaż więcej | Pobierz]