Społeczna gospodarka rynkowa 
(ebook)

Społeczna gospodarka rynkowa (ebook)

Zarówno w Konstytucji RP (art. 20), Gdy i w projekcie Konstytucji dla Europy (art. I-3) zapisano, że podstawą ustroju gospodarczego jest społeczna Ekonomia rynkowa. Mniemanie to oznacza Harmonia gospodarczy, zapewniający Razem Pożyteczność w sensie ekonomicznym I Demokratyczność społeczną. W sytuacji narastających w skali światowej dysproporcji poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego A także związ...

[Pokaż więcej | Pobierz]